TCP/IP protokollat

Sivuissa on vielä pientä parantelemista, mutta itse sisältö on jo kokonaisuudessaan julkaistu.

Viimeksi muokattu: 31.3.2001

SISÄLLYS

1 JOHDANTO

2 HISTORIA

3 TCP/IP-PROTOKOLLAT
3.1 Yleistä
3.2 IP-protokolla
3.2.1 IP-osoitteet
3.2.1.1 Osoiteluokat
3.2.1.2 Kielletyt osoitteet
3.2.2 Ali- ja yliverkotus
3.2.3 IP-protokollan otsikkokentät
3.2.4 IP-paketin osiointi
3.3 ARP-protokolla
3.3.1 ARP-protokollan otsikkokentät
3.3.2 ARP kysely
3.3.3 Käänteinen ARP
3.4 TCP-protokolla
3.4.1 TCP-protokollan otsikkokentät
3.4.2 Yhteyden muodostaminen
3.4.3 Datan välitys
3.4.4 Yhteyden sulkeminen
3.4.5 Liukuva ikkuna
3.4.6 Luotettava tiedonsiirto
3.4.7 TCP-protokollan portit
3.5 UDP-protokolla
3.5.1 UDP-protokollan otsikkokentät
3.6 ICMP-protokolla
3.6.1 ICMP-protokollan otsikkokentät

4 NIMIPALVELU - DNS
4.1 Yleistä
4.2 Ylimpien tasojen nimihierarkia
4.3 Nimiselvitys
4.4 Nimipalvelimien tyypit
4.5 Käänteinen nimipalvelu

5 REITITYS
5.1 Yleistä reitittämisestä
5.2 Reititin
5.3 Reititysprotokollat
5.3.1 Etäisyysvektoriprotokollat
5.3.2 Yhteystilaprotokollat

6 PÄÄTTÄVÄ ARVIOINTI

LÄHTEET

LIITTEET
Liite 1 OSI-mallin rakenne
Liite 2 IP-otsikon prioriteettikentän arvot
Liite 3 IP-otsikon liikenteen tyypit
Liite 4 Eri protokollien taritsemat liikennetyypit
Liite 5 IP:n protokollanumerot
Liite 6 IP-protokollan optiot
Liite 7 ARP-protokollan käyttämiä arvoja
Liite 8 TCP-protokollan portit
Liite 9 TCP-protokollan tilat
Liite 10 ICMP-protokollan tyypit


Takaisin